Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

+ Thuốc và thực phẩm chức năng không áp dụng chính sách bảo hành. Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất