Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

“Tại khu vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ gioa hàng cho khách tại địa điểm khách hàng đăng kí”
Tại khu vực khác: Khách hàng nhận hàng tại kho hàng của công ty.